साजुक तुपात , नाजुक चमचा ,
.... चे नाव घेते आशिवाद आसुदे तुमचा
Rating:
(0 votes)

Comments: 0
Contributer: Sheetal Kamerkar
Read all comments
Post your comments

मेंदी रंगते हाती, वीडा रंगतो ओठी, रावांच नाव घेते तुमच्यासाठी
Rating:
(0 votes)

Comments: 0
Contributer: KshitijaDabir
Read all comments
Post your comments

हातात घातल्या बांगडया, गळ्यात घातली ठुशी,
...रावांचे नाव घेते, सत्यनारायणाच्या दिवशी
Rating:
(0 votes)

Comments: 0
Contributer: Deepali
Read all comments
Post your comments

चंदनी पानात मुग्ध कळी हसली
...रावांच्या प्रेमात मी नकळत फसली
Rating:
(71 votes)

Comments: 361
Contributer: kishori sandesh mudur
Read all comments
Post your comments

 
This site contains MaraThi UkhaNe (maraThi kavita) a.k.a. Matrimony Poems used during marriage ceremony