सद्ध्याचा उखाणा
अंबाबाई च्या देवळात हळदी कुंकुवाच्या राशी
स्वानंद रावांचा नाव घेते मंगळागौरी च्या दिवशी
Rating:
(89 votes)

Comments: 234
Contributer: Jyoti
Read all comments
Post your comments

मंगळसुत्रातील दोन वाटया सासर आणि माहेर .......रावांनी दिला सौभाग्याचा आहेर.
Rating:
(96 votes)

Comments: 0
Contributer: Mrs. Neelam Vikas Joshi
Read all comments
Post your comments

बारिक मणी घरभर पसरले,-----
साठि माहेर विसरले
Rating:
(41 votes)

Comments: 237
Contributer: Mrs. Neelam Vikas Joshi
Read all comments
Post your comments

प्राजक्ताच्या फुलानि भरले अंगण
---रावांचे नाव घेवुन सोडले क़ंकण
Rating:
(32 votes)

Comments: 1
Contributer: Apurva
Read all comments
Post your comments

 
This site contains MaraThi UkhaNe (maraThi kavita) a.k.a. Matrimony Poems used during marriage ceremony